Tag


Sebuah benda logam beratnya 4 N dengan massa jenis logam 8 g/cm3 diikat dengan kawat yang dilengkapi dengan neraca pegas.Kemudian logam  dicelupkan kedalam minyak seperti pada gambar di bawah. Jika massa jenis minyak 0,8 g/cm3 dan g = 10 m/s2. Hitunglah gaya tegangan kawat.

Logam diikat Kawat pegas, dicelupkan ke dalam minyak

Logam diikat Kawat pegas, dicelupkan ke dalam minyak

Diketahui : W = 4 N,
pb = 8 g/m3 = 8000 kg/m3,
pm = 0,8 g/m3 = 0,8 x 1000 kg/m3
Ditanyakan : T = …..? T = Gaya tegangan kawat = Gaya berat benda di dalam minyak
Penyelesaian :

F pegas = Gaya Tegangan tali

F pegas = Gaya Tegangan tali

W = m.g –> m = W/g = 4/10 = 0,4 kg –> m = Vb. p
Vb = m/p = 0,4/8000 = 0.5 x 10-4 m3
F Peg = T –>T + FA = W —> T = W – FA = 4 – p x g x Vb = 4 – 800 x 10 x 0,5 x 10-4
T = 4 – 0,4 = 3,6 N

Iklan